Follow me on Twitter

dinsdag 13 mei 2014

Persbericht: zwangere vrouwen en kinderen in Europa geen toegang tot zorg - Dokters van de Wereld (persbericht)

Dokters van de Wereld (Médecins du Monde) schrijven:

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 2014 presenteert het internationale netwerk van Dokters van de Wereld (Médecins du Monde) vandaag haar rapport over toegang tot zorg in Europa in tijden van crisis. Uit onderzoek onder bijna 30.000 bezoekers van de klinieken van Dokters van de Wereld blijkt dat vrouwen steeds meer gedwongen worden de kosten van prenatale zorg zelf te dragen. Dit is een direct gevolg van de bezuinigingen in de zorg door de Europese politiek. Dokters van de Wereld roept daarom Europese overheden en instellingen op nationale gezondheidssystemen toegankelijk te maken voor iedereen die in de EU woont.

Hoewel vrouwen en kinderen vanwege hun steeds grotere kwetsbaarheid speciale bescherming zouden moeten krijgen, blijkt uit het rapport dat juist zij meer van de crisis te lijden hebben dan andere groepen van de bevolking. In veel landen moeten zwangere vrouwen zonder ziektekostenverzekering alle kosten van prenatale zorg en de bevalling zelf betalen. Ongedocumenteerde vrouwelijke migranten hebben het zelfs nog moeilijker. Doordat zij de financiële middelen niet hebben, ontvangen zij deze zorg veelal niet of te laat. 

Uitkomsten onderzoek

In het rapport presenteert het internationale netwerk van Dokters van de Wereld de belangrijkste resultaten op basis van 29.400 consulten in zorgcentra en klinieken in 25 steden in acht landen (Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland):

- Twee derde van de zwangere vrouwen had geen prenatale zorg gekregen voordat zij zich tot de Dokters van de Wereld centra wendden. Van degenen die geen toegang tot prenatale zorg hadden, kwam 43% veel later op consult dan raadzaam was. 

- Nog niet de helft van de kinderen was gevaccineerd tegen tetanus, hepatitis B, mazelen of kinkhoest. In sommige landen was dit minder dan 30%, beduidend lager dan het percentage voor de algemene bevolking dat rond 90% schommelt.

- Slechts 2% van de gebruikers van de Dokters van de Wereld diensten noemt de eigen gezondheid als reden van migratie. Dit gegeven ontkracht het argument dat regelingen voor sociale voorzieningen een grote aantrekkingskracht op migranten hebben. 

- 76% van de respondenten zegt minstens eenmaal met geweld in aanraking te zijn geweest. Bijna 20% van dit geweld vond in Europa plaats.
Voor het volledige persbericht, klik hier.

Oproep Dokters van de Wereld ondersteunen

Dokters van de Wereld brengt de boodschap onder de aandacht bij de internationale politiek. Wanneer deze ondersteund wordt door Nederlandse burgers staan zij nog sterker. Via names-not-numbers.org kan men daarom een petitie ondertekenen die aandacht vraagt voor vrouwenrechten. De handtekeningen worden vervolgens tijdens de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in september 2014 aan de VN aangeboden.

Geen opmerkingen:

ShareThis